Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

20 Март 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 13 Март 2014 до и включително 19 Март 2014 Дружеството изкупи обратно 12 999 собствени акции представляващи 0.01% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 58 147.58 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.47. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 033 079, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.