Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

13 Март 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 6 Март 2014 до и включително 12 Март 2014 Дружеството изкупи обратно 818 собствени акции представляващи 0.0006% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 692.65 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.51. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 020 080, представляващи 3.80% от акционерния капитал на Дружеството.