Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

30 Януари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 23 Януари 2014 до и включително 29 Януари 2014 Дружеството изкупи обратно 5 523 собствени акции представляващи 0.004% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 21 825.32 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.95. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 522 586, представляващи 4.18% от акционерния капитал на Дружеството.