Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

5 Декември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 28 Ноември 2013 до и включително 4 Декември 2013 Дружеството изкупи обратно 13 622 собствени акции представляващи 0.01% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 48 733.56 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.58. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 423 062, представляващи 4.11% от акционерния капитал на Дружеството.