Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

24 Октомври 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 17 Октомври 2013 до и включително 23 Октомври 2013 Дружеството изкупи обратно 34 425 собствени акции представляващи 0.026% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 112 552.98 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.27. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 332 070, представляващи 4.04% от акционерния капитал на Дружеството.