Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Септември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 5 Септември 2013 до и включително 11 Септември 2013 Дружеството изкупи обратно 2300 собствени акции представляващи 0.0017% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 7 516.30 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.27. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 215 717, представляващи 3.95% от акционерния капитал на Дружеството.