Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

15 Август 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 8 Август 2013 до и включително 14 Август 2013 Дружеството изкупи обратно 19523 собствени акции представляващи 0.014% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 61466.87 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.29. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 119 612, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.