Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

11 Юли 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 4 Юли 2013 до и включително 10 Юли 2013 Дружеството изкупи обратно 24738 собствени акции представляващи 0.019% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 76697.36 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.10. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4445506, представляващи 3.37% от акционерния капитал на Дружеството.