Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Юни 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 20 Юни 2013 до и включително 26 Юни 2013 Дружеството изкупи обратно 11210 собствени акции представляващи 0.008% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 35719.22 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.19. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4406582, представляващи 3.34% от акционерния капитал на Дружеството.