Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Май 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 9 Май 2013 до и включително 15 Май 2013 Дружеството изкупи обратно 14244 собствени акции представляващи 0.01% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 38501.05 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.70. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4128001, представляващи 3.13% от акционерния капитал на Дружеството.