Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Април 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 11 Април 2013 до и включително 17 Април 2013 Дружеството изкупи обратно 158132 собствени акции представляващи 0.12% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 405022.17 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.56. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3864965, представляващи 2.93% от акционерния капитал на Дружеството.