Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

18 Април 2012

На 18.04.2012 год. в Софарма АД постъпиха Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от: Gramercy Select Master Fund, USA, Georgetown за продажба на 8587285 броя акции, представляващи 6,51% от капитала на Софарма АД, с която сделка фонда закрива позицията си в капитала на „Софарма” АД; и Gramercy Emerging Markets Fund, USA, Georgetown за продажба на 7980192 броя акции, представляващи 6,05% от капитала на Софарма АД, с която сделка фонда закрива позицията си в капитала на „Софарма” АД. Датата на регистрация на двете сделки в Централен депозитар АД е 09.04.2012 година.