Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

21 Март 2013

Уведомяваме Ви, че „Софарма” АД придоби нови 770 акции от капитала на „Момина крепост“ АД, с която сделка дяловото участие на „Софарма” АД в капитала на „Момина крепост“ АД достигна 50.01%. Във връзка с преминаването на прага от 50% от капитала на „Момина крепост“ АД, „Софарма” АД ще предприеме предвидените от закона действия във връзка с член 149, ал. 1 от ЗППЦК.Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 21.03.2013 година. Най-високата цена, на която „Софарма” АД е придобивала акции от капитала на „Момина крепост“ АД за последните шест месеца е 3.00 лева.