Каталог > Press > Оповестяването на дялово участие

Оповестяването на дялово участие

30 Юли 2015

Уведомяваме Ви, че на 28.07.2015 год. „Софарма” АД закупи 937 000 броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД достигна 14,898%.