Каталог > Press > Оповестяването на дялово участие

Оповестяването на дялово участие

10 Март 2015

Уведомяваме Ви, че на 06.03.2015 год. „Софарма” АД закупи 458 250 броя акции от капитала на „Момина крепост“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Момина крепост“ АД достигна 80.09%.