Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2018г.

Приходи от продажби за месец март 2018г.

5 Април 2018

“Софарма“ АД уведомява, че за месец март 2018 година Дружеството реализира спад в продажбите си с 10% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 19% спад на продажбите за износ.

През първите три месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 3% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 0,5% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 6% спад на продажбите за износ.