Каталог > Press > Приходи от продажби за месец септември 2018г.

Приходи от продажби за месец септември 2018г.

5 Октомври 2018

“Софарма“ АД уведомява, че за месец септември 2018 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си със 7% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 55% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 28% спад на продажбите за износ.

Приходите през трето тримесечие на 2018 година се увеличават сравнено със същия период на 2017 година съответно с 5%, в т.ч. 10% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 2% ръст на продажбите за износ. Успешната работа през тримесечието допринася за намаляване на темпа на спад на приходите и през деветте месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция намаляват с 4% (8% към 30.06.2018 година) спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 1% спад на продажбите за вътрешен пазар и 6% спад на продажбите за износ.