Каталог > Press > Приходи от продажби за първото полугодие на 2017 година

Приходи от продажби за първото полугодие на 2017 година

4 Юли 2017

Уведомяваме Ви, че за месец юни 2017 година СОФАРМА АД реализира ръст в продажбите си с 31% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар и 59% ръст на продажбите за износ.

Приходите от продажби за първо полугодие на тази година се увеличават с 18% спрямо същия период на 2016 година в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 30% ръст на продажбите за износ.