Каталог > Press > Приходите от продажби за април 2012

Приходите от продажби за април 2012

4 Май 2012

За месец април 2012 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите с 15% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 6% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 23% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби през първите четири месеца на тази година се повишиха с 1%, в т.ч. с 15% спад за вътрешен пазар и с 8% увеличение за износ в сравнение със същия период на 2011 година.