Каталог > Press > Приходите от продажби за април 2013

Приходите от продажби за април 2013

8 Май 2013

Уведомяваме Ви, че за месец април 2013 година „СОФАРМА” АД запази продажбите си спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 3 % увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година намаляват с 3%, в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 6% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.