Каталог > Press > Приходите от продажби за март 2012

Приходите от продажби за март 2012

5 Април 2012

За месец март 2012 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 14% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. с 10% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 16% намаление на продажбите за износ. През последните два месеца успяхме да компенсираме спада от месец януари, поради извънредни обстоятелства и приключваме първо тримесечие на 2012 година с 3% намаление на приходите от продажби спрямо тримесечието на 2011 година в т.ч. с 18% спад за вътрешен пазар и с 3% увеличение на приходите от износ.