Каталог > Press > Приходите от продажби за октомври 2014

Приходите от продажби за октомври 2014

5 Ноември 2014

Уведомяваме Ви, че за месец октомври 2014 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 4% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 12% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 1% ръст на продажбите за износ. Приходите от продажби през десетте месеца на 2014 година се намаляват с 4% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и със 7% намаление на продажбите за износ.