Каталог > Press > Прилагане на иновативни продукти в производството на ампула на Софарма АД

Прилагане на иновативни продукти в производството на ампула на Софарма АД

9 Декември 2013

Уведомяваме Ви, че днес 09.12.2013 година „Софарма“ АД получи официално потвърждение от Министерството на икономиката и енергетиката, че проекта „Внедряване на иновативни продукти в ампулното производство на „Софарма“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 год. е класиран на 5-то място в класацията на големите предприятия. Проектът е включен в списъка на проектни предложения, одобрени за финансиране по горепосочената процедура, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 3 000 000,00 лв. Общата стойност на проекта е 6 063 073.00 лв. без ДДС. Проектът е насочен към закупуването и въвеждането в експлоатация на: 1) линия за автоматично окачествяване на ампули, състояща се от машина за визуална инспекция и модул за 100% окачествяване и проверка на херметичност посредством високоволтова дъга и 2) линия за вътрешно и външно измиване, суха стерилизация (депирогенизация), пълнене и запойка на ампули с обгазяване с азот. Общата продължителностнна изпълнение на проекта ще бъде 18 месеца. Следващата стъпка е подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ до края на 2013 година.