Каталог > Press > Продажба на притежаваните на поименни акции

Продажба на притежаваните на поименни акции

18 Април 2012

На 10 април 2012 година Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за продажба на притежаваните 8976 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 51% от капитала на ЗАО „Ростбалканфарм“, град Азов, Ростовска област, Руска федерация, разпределен в общо 17600 броя акции от емисия с държавен регистрационен № 1-01-58454-Р.