Каталог > Press > Продажба на всички акции, представляващи 85% от капитала на Екстаб корпорейшън

Продажба на всички акции, представляващи 85% от капитала на Екстаб корпорейшън

13 Май 2013

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на „Софарма“ АД упълномощи Изпълнителния директор да стартира преговори за продажбата на всички акции представляващи 85% от капитала на дъщерното дружество „Екстаб Корпорейшън“, собственост на „Софарма“ АД. Преговорите ще бъдат проведени като част от стратегията за развитие на оригиналните продукти на „Софарма“ АД на нови пазари, на които дружеството не разполага с необходимия ресурс да предприеме подобни действия в близко бъдеще.