Каталог > Press > Регистрация на преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД с търговския регистър

Регистрация на преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД с търговския регистър

26 Февруари 2015

Уведомяваме Ви, че преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД е вписано в Търговския регистър под № 20150226134200. Регистрираният капитал на „Софарма” АД е в размер на 134 797 899 лева. „Софарма” АД предприема действия по регистрация на новата емисия в размер на 2 797 899 акции, с номинална стойност на една акция 1.00 лев в „Централен депозитар“ АД.