Каталог > Press > Споразумение за сливането между Софарма АД и Българска роза - Севтополис АД

Споразумение за сливането между Софарма АД и Българска роза - Севтополис АД

30 Октомври 2012

Уведомяваме Ви, че на 29 Октомври 2012 год. между Софарма АД и Българска роза – Севтополис АД се подписа Договор за преобразуване чрез вливане. С договорът се урежда, както начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД, така също и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Договорът заедно с придружаващите документи са входирани в Комисията за финансов надзор.