Каталог > Press > Участието на ЗУПФ "Алианц България" в капитала на „Софарма“ АД падна под 5%

Участието на ЗУПФ "Алианц България" в капитала на „Софарма“ АД падна под 5%

30 Януари 2018

"Софарма" АД уведомява, че на 30.01.2018 г. в дружеството постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“  за продажбата на 250 000 броя акции, представляващи 0.19 %, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“  в капитала на „Софарма” АД достигна до 4.99%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 24.01.2018 година.