Каталог > Press > Учредяване на дружество Софарма Украйна ООД

Учредяване на дружество Софарма Украйна ООД

8 Май 2012

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за учредяване на дружество „Софарма Украйна“ ООД със седалище гр. Киев, Украйна с уставен капитал в размер на 1 000 000 /един милион/ гривни. Дружеството се учредява с цел оптимизиране на търговската дейност на територията на Украйна.