Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

9 Март 2017

Уведомяваме Ви, че “Софарма” АД получи окончателна забрана от Комисията за финансов надзор (КФН) за отправяне на търгово предложение към акционерите на “Унифарм” АД. „Софарма“ АД е в процес на изготвяне на ново търгово предложение, което отразява коментарите на КФН.