Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

15 Юни 2018

Софарма“ АД уведомява, че на 14 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 1 000  собствени акции представляващи 0.00074%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 4 260.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.26.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.


Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 
9 065 828, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.