Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

1 Ноември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 31 октомври 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 500 собствени акции представляващи 0.0004%  от капитала на Дружеството.

Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 836 366, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.