Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

4 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 4 декември 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 100 собствени акции представляващи 0.0001%  от капитала на Дружеството.

Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 837 266, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.