Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

17 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 14 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 5 000 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 18 000.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.60.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 863 836, представляващи 6.58% от акционерния капитал на Дружеството.