Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

12 Декември 2019

София, България, 12 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД уведомява, че на 11 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 84 168 собствени акции представляващи 0.0624%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 290 379,60 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,45.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 991 000, представляващи 6.67% от акционерния капитал на Дружеството.