Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

17 Декември 2019

София, България, 17 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК Софарма“ АД уведомява, че на 16 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 30 197 собствени акции представляващи 0.0224%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 104 381,63 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,4567.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 082 277, представляващи 6.738% от акционерния капитал на Дружеството.