Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

25 Октомври 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 22 октомври 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 277 400 собствени акции представляващи 0.2050%  от капитала на Дружеството.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е  8 846 316, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.