Каталог > Press > Уведомление за по-ранна дата на изплащане на дивидента

Уведомление за по-ранна дата на изплащане на дивидента

17 Юли 2017

Уведомяваме Ви, че в интерес на своите акционери “Софарма” АД ще започне изплащането на дивидента гласуван на ОСА на 02.06.2017 година в размер на 10 стотинки на акция по-рано от предвиденото, а именно на 24.07.2017 година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 16.06.2017 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.