Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

7 Март 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 28 Февруари 2013 до и включително 6 Март 2013 Дружеството изкупи обратно 7941 собствени акции представляващи 0.006% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 17463.89 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.20. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3621099, представляващи 2.74% от акционерния капитал на Дружеството.