Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

2 Август 2016

Софарма АД информира, че от 29 юли 2016 до 1 август 2016 Дружеството изкупи обратно 10 853 собствени акции представляващи 0.0081% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 29 813.99 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.75.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 463 774, представляващи 4.05% от акционерния капитал на Дружеството.