Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Декември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 5 Декември 2013 до и включително 11 Декември 2013 Дружеството изкупи обратно 9 796 собствени акции представляващи 0.007% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 35 659.97 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.64. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 432 858, представляващи 4.12% от акционерния капитал на Дружеството.