Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

19 Септември 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 12 Септември 2013 до и включително 18 Септември 2013 Дружеството изкупи обратно 4005 собствени акции представляващи 0.003% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 13 062.13 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.26. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 219 722, представляващи 3.95% от акционерния капитал на Дружеството.