Каталог > Press > Оповестяването на дялово участие

Оповестяването на дялово участие

5 Август 2015

Уведомяваме Ви, че на 03.08.2015 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Телекомплект инвест” АД за покупка на 108 700 броя акции, с която сделка участието на „Телекомплект инвест ” АД в капитала на „Софарма” АД достигна до 20,07%.Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 31.07.2015 година.