Каталог > Press > Приходи от продажби - м. октомври

Приходи от продажби - м. октомври

4 Ноември 2016

Уведомяваме Ви , че за десетте месеца на 2016 година, приходите от продажби на продукция намаляват с 6% спрямо същия период на 2015 година в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 11% спад на продажбите за износ.