Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

26 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 25 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 2 947 собствени акции представляващи 0.0022%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 12 023.76 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.08.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 113 699, представляващи 6.76% от акционерния капитал на Дружеството.