Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

15 Септември 2017

Софарма АД информира, че от 12 септември 2017 до и включително 14 септември 2017 Дружеството изкупи обратно 50 000 собствени акции представляващи 0.037%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 222 085 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.44.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  5 303 022, представляващи 3.93 % от акционерния капитал на Дружеството.