Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

26 Юни 2018

Софарма“ АД  уведомява, че на 25 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 28 951 собствени акции представляващи 0.021%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 123 372.40 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.26. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 108 347, представляващи 6.76% от акционерния капитал на Дружеството.