Каталог > Stories > Развитие на общността

Развитие на общността

Изграждане на местно бъдеще.

Заводът край Врабево, в прекрасния планински район на централна България, е наречен „Сбъдната българска мечта“. Голямата инвестиция в околностите и в завода са допринесли за облагородяването на района чрез предоставяне на висококачествено производство и продукти, възможности за младите хора. В района е предоставена работа на над 350 човека. Това се превърна в символ на високото ниво на социална отговорност, поемана от Софарма АД и е заложено в бизнес модела на компанията.

Заводът има лиценз от ИАЛ за производството на твърди лекарствени форми, гелове, сиропи и унгвенти. Основните продуктови области във Врабево са гастроентерология, кардиология, пулмология и алергии; аналгетици, антипиретици, психофармакологични и химиотерапевтични. Освен високото качество, заводът е и с висока числена ефективност, достигайки около 1 милиард твърди лекарствени средства годишно, 20 милиона сиропи годишно и 30 милиона унгвенти годишно.

vrabevo.jpg

„Ако Софарма Врабево не беше тук, тези хора нямаше да са тук, градовете Ловеч и Троян щяха да имат по-малко жители.“

Директорът на завода Цветослав Минков намира безкрайни възможности и ползи в стратегическото му местоположение.

„Ако Софарма Врабево не беше тук, тези хора нямаше да са тук, градовете Ловеч и Троян щяха да имат по-малко жители.“

Но не само заводът води хората, Софарма АД построи и универсален магазин, аптека, обнови местното училище, предостави нова площадка за децата, построи параклис и дари 2 къщи за гости. Всъщност дългосрочната им цел е да продължават да дават на общността и да градят перспективно бъдеще за тях. Тяхната цел е да построят пречистваща станция и канализация в селото, да обогатят живота на местните още, допринасяйки с отличието си, което Софарма АД подпомага всеки ден с усилията си за просперитет. Господин Минков завършва с надежди за светло бъдеще:

„Надявам се да продължаваме да се развиваме. Имаме идеи за модернизация. В реалност, смятам че сме се превърнали в лидери на вътрешния и международния пазар, така че се надявам да се развиваме и да станем по-голяма компания. Но благодарение на Софарма, Врабево ще е тук и за следващото поколение.“