Новини

E.g., 07/19/2024
E.g., 07/19/2024
2024
Юли
1 Юли 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 1 юли 2024 г.
Юни
28 Юни 2024 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
27 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 27 юни 2024 г.
26 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 26 юни 2024 г.
25 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 25 юни 2024 г.
20 Юни 2024 Приходи от продажби за месец май 2024 г.
18 Юни 2024 Уведомление за обратно изкупени акции от 18 юни 2024 г.
17 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 17 юни 2024 г.
14 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции oт 14 юни 2024 г.
14 Юни 2024 Уведомление за значително дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД от 14 юни 2024 г.
12 Юни 2024 Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 12 юни 2024 г.
Май
21 Май 2024 Приходи от продажби за месец април 2024 г.
Април
22 Април 2024 Приходи от продажби за месец март 2024 г.
Март
20 Март 2024 Приходи от продажби за месец февруари 2024 г.
Февруари
27 Февруари 2024 Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
19 Февруари 2024 Приходи от продажби за месец януари 2024 г.
Януари
26 Януари 2024 Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе № 16 чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212
22 Януари 2024 Приходи от продажби за месец декември 2023 г.
15 Януари 2024 Вливане на дъщерното дружество „Вета Фарма“ АД в „Софарма“ АД
10 Януари 2024 „Софарма“ АД стартира изплащането на дивидента за 6-месечието на 2023 година на 22 януари 2024 година
2023
Декември
22 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции
22 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции на 21.12.2023
21 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
21 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции на
20 Декември 2023 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
20 Декември 2023 Приходи от продажби за месец ноември 2023 г.
20 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции
19 Декември 2023 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
18 Декември 2023 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
14 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции на 13.12.2023
13 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени собствени акции
12 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
12 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции
11 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции на 12.12.2023
11 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупени акции от 8.12.2023 г.
8 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
7 Декември 2023 Уведомление за обратно изкупуване на собствени акции
Ноември
24 Ноември 2023 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
20 Ноември 2023 Приходи от продажби за месец октомври 2023 г.
7 Ноември 2023 Сръбската Комисия за защита на конкуренцията разреши сделката с Pharmanova
Октомври
20 Октомври 2023 Приходи от продажби за месец септември 2023 г.
16 Октомври 2023 Уведомление за значително дялово участие от ЗУПФ Алианц България
16 Октомври 2023 Оптимизация на дейността на чуждестранните пазари
13 Октомври 2023 Уведомление за значително дялово участие от „Телекомплект Инвест“ АД
13 Октомври 2023 Уведомление за значително дялово участие от Огнян Донев
6 Октомври 2023 Вписан нов капитал на „Софарма“ АД в Търговския регистър
2 Октомври 2023 Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212
Септември
29 Септември 2023 Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество
20 Септември 2023 Приходи от продажби за месец август 2023 г.
Август
30 Август 2023 Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212
23 Август 2023 Приключване на процедурата по преобразуване чрез вливане на „Биофарм инженеринг“ АД
21 Август 2023 Приходи от продажби за месец юли 2023 г.
Юли
26 Юли 2023 „Софарма“ АД стартира изплащането на дивидента за 2022 година на 31 юли 2023 година
20 Юли 2023 Приходи от продажби за месец юни 2023 г.
14 Юли 2023 Стартиране на преговори за потенциално придобиване на Pharmanova, Република Сърбия
Юни
20 Юни 2023 Приходи от продажби за месец май 2023 г.
14 Юни 2023 Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
9 Юни 2023 Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество
6 Юни 2023 Увеличение на капитала под условие във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варанти с ISIN BG9200001212 проведено на 2 юни 2023 година
6 Юни 2023 Увеличение на капитала под условие във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варанти с ISIN BG9200001212 проведено на 2 юни 2023 година
2 Юни 2023 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
1 Юни 2023 Анализ на потенциални възможности за придобиване на територията на Република Сърбия
Май
22 Май 2023 Приходи от продажби за месец април 2023 г.
Април
20 Април 2023 Приходи от продажби за месец март 2023 г.
Март
20 Март 2023 Приходи от продажби за месец февруари 2023 г.
Февруари
21 Февруари 2023 Уведомление за дялово участие от „Телсо“ АД
21 Февруари 2023 Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
20 Февруари 2023 Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции от името на "Донев Инвестмънтс Холдинг" АД
6 Февруари 2023 Приходи от продажби за месец януари 2023 г.
1 Февруари 2023 Срок за публикуване на месечната информация за продажбите на Дружеството
Януари
27 Януари 2023 „Софарма“ АД подаде за одобрение в Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД
20 Януари 2023 Публикуване на Търгово предложение, отправено към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД и Становище на Съвета на директорите във връзка с чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване
13 Януари 2023 Получено коригирано търгово предложение, отправено към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
11 Януари 2023 Приходи от продажби за месец декември 2022 г.
2022
Декември
5 Декември 2022 Приходи от продажби за месец ноември 2022 г.
Ноември
28 Ноември 2022 Отправено търгово предложение към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД
7 Ноември 2022 Приходи от продажби за месец октомври 2022 г.
Октомври
26 Октомври 2022 Вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД в „Софарма“ АД
5 Октомври 2022 Приходи от продажби за месец септември 2022 г.
Септември
29 Септември 2022 Уведомление за дялово участие от „Телсо“ АД
7 Септември 2022 Приходи от продажби за месец август 2022 г.
Август
26 Август 2022 Резултати от търговото предложение отправено към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ
5 Август 2022 Приходи от продажби за месец юли 2022 г.
Юли
29 Юли 2022 Софарма АД отправя търгово предлагане към акционерите на Софарма имоти АДСИЦ
7 Юли 2022 Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на втора емисия варанти
5 Юли 2022 Приходи от продажби за месец юни 2022 г.
Юни
14 Юни 2022 Уведомление за обратно изкупени акции
7 Юни 2022 Уведомление за обратно изкупени акции
6 Юни 2022 Приходи от продажби за месец май 2022 г.
3 Юни 2022 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за обратно изкупуване на акции
Май
5 Май 2022 Приходи от продажби за месец април 2022 г.
Април
5 Април 2022 Приходи от продажби за месец март 2022 г.
Март
7 Март 2022 Приходи от продажби за месец февруари 2022 г.
1 Март 2022 Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
Февруари
7 Февруари 2022 Приходи от продажби за месец януари 2022 г.
Януари
18 Януари 2022 „Софарма“ АД стартира изплащането на суми от продадените на служебен аукцион права с ISIN BG4000006214
10 Януари 2022 Приходи от продажби за месец декември 2021 г.
6 Януари 2022 Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК
2021
Декември
30 Декември 2021 Успешно приключи подписката за публично предлагане на емисия варанти
23 Декември 2021 Продажба на участието в капитала на дъщерното дружество СИА „Бриз“
21 Декември 2021 Уведомление за дялово участие от „Ромфарм Компани“ ООД
6 Декември 2021 Приходи от продажби за месец ноември 2021 г.
6 Декември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
2 Декември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
2 Декември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
Ноември
30 Ноември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
5 Ноември 2021 Приходи от продажби за месец октомври 2021 г.
5 Ноември 2021 Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от „Софарма“ АД
Октомври
5 Октомври 2021 Приходи от продажби за месец септември 2021 г.
Септември
30 Септември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за обратно изкупуване на акции
27 Септември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
23 Септември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
20 Септември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
16 Септември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
13 Септември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
9 Септември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
9 Септември 2021 Приходи от продажби за месец август 2021 г.
7 Септември 2021 Уведомление за обратно изкупени акции
2 Септември 2021 Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции
Август
5 Август 2021 Приходи от продажби за месец юли 2021 г.
3 Август 2021 Съветът на директорите на „Софарма“ АД одобри проспект за емисия варанти
Юли
5 Юли 2021 Приходи от продажби за месец юни 2021 г.
Юни
7 Юни 2021 Приходи от продажби за месец май 2021 г.
1 Юни 2021 Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година
Май
21 Май 2021 Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти
13 Май 2021 Приходи от продажби за месец Април 2021 г.
Април
5 Април 2021 Приходи от продажби за месец Март 2021 г.
2 Април 2021 Уведомление относно приемането на решение за изменения в Устава на Дружеството
Март
26 Март 2021 Упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите свикано на 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC)
15 Март 2021 Споразумение за общо управление на „Момина крепост“ АД
5 Март 2021 Приходи от продажби за месец Февруари 2021 г.
Февруари
5 Февруари 2021 Приходи от продажби за месец Януари 2021 г.
Януари
11 Януари 2021 Приходи от продажби за месец Декември 2020 г.
8 Януари 2021 „Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия
2020
Декември
29 Декември 2020 „Софарма“ АД продаде дела си в дъщерното дружество „Аромания“ АД
23 Декември 2020 Съветът на директорите даде мандат за преговори за продажбата на притежаваните от дружеството акции в дъщерите „Вета Фарма“ АД и „Аромания“ АД
7 Декември 2020 Директорът за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД беше награден с отличието „Най-добър ДВИ за 2020 година“ по време на най-значимото събитие на АДВИБ - IR AWARDS 2020
7 Декември 2020 Приходи от продажби за месец Ноември 2020 г.
Ноември
16 Ноември 2020 „Софарма“ АД ще стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 23 ноември 2020 година
5 Ноември 2020 Приходи от продажби за месец Октомври 2020 г.
Октомври
5 Октомври 2020 Приходи от продажби за месец Септември 2020 г.
Септември
30 Септември 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
28 Септември 2020 Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД
28 Септември 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2020 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
24 Септември 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
23 Септември 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
14 Септември 2020 Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредните Общи събрания на акционерите свикани на 25 Септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа
8 Септември 2020 Приходи от продажби за месец Август 2020 г.
Август
5 Август 2020 Приходи от продажби за месец Юли 2020 г.
Юли
22 Юли 2020 „Софарма“ АД стартира изплащането на брутен дивидент на 3 август 2020 година
7 Юли 2020 Уведомление за корекция
6 Юли 2020 Приходи от продажби за месец Юни 2020 г.
1 Юли 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
Юни
30 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
29 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
26 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
25 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
23 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
22 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
19 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
19 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
18 Юни 2020 Уведомление за корекция
16 Юни 2020 Съветът на директорите на „Софарма“ АД назначи прокурист на дружеството
16 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
5 Юни 2020 Приходи от продажби за месец Май 2020 г.
2 Юни 2020 Уведомление за обратно изкупени акции
Май
26 Май 2020 Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите свикано на 5 юни 2020 година чрез кореспонденция
5 Май 2020 Приходи от продажби за месец април 2020 г.
Април
29 Април 2020 Публикуване на Консолидирания одитиран финансов отчет за 2019 година в предвидения в §45, т. 2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срок
6 Април 2020 Приходи от продажби за месец март 2020 г.
Март
5 Март 2020 Приходи от продажби за месец февруари 2020 г.
Февруари
5 Февруари 2020 Приходи от продажби за месец януари 2020 г.
Януари
16 Януари 2020 „Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година
10 Януари 2020 Приходи от продажби за месец декември 2019 година
2019
Декември
20 Декември 2019 Уведомление за обратно изкупени акции
18 Декември 2019 Уведомление за обратно изкупени акции
17 Декември 2019 Уведомление за обратно изкупени акции
16 Декември 2019 Уведомление за обратно изкупени акции
5 Декември 2019 Приходи от продажби за месец ноември 2019 г.
Ноември
5 Ноември 2019 Приходи от продажби за месец октомври 2019 г.
Октомври
7 Октомври 2019 Приходи от продажби за месец септември 2019 г.
Септември
27 Септември 2019 Уведомление за обратно изкупени акции
5 Септември 2019 Приходи от продажби за месец август 2019 г.
Август
5 Август 2019 Приходи от продажби за месец юли 2019 г.
Юли
30 Юли 2019 Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година
5 Юли 2019 Приходи от продажби за месец юни 2019 г.
Юни
5 Юни 2019 Приходи от продажби за месец май 2019 г.
3 Юни 2019 Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година
Май
7 Май 2019 Приходи от продажби за месец април 2019 г.
  • 312 KB pdf
Април
5 Април 2019 Приходи от продажби за месец март 2019 г.
Март
6 Март 2019 Приходи от продажби за месец февруари 2019 г.
  • 317 KB pdf
Февруари
5 Февруари 2019 Приходи от продажби за месец януари 2019 г.
Януари
30 Януари 2019 Участието на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна над 5%
11 Януари 2019 Приходи от продажби за месец декември 2018 г.
2018
Декември
31 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
27 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
19 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
18 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
17 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
14 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
13 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
12 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
11 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
7 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
6 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
5 Декември 2018 Приходи от продажби за месец ноември 2018г.
5 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
4 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
4 Декември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
Ноември
20 Ноември 2018 Среща с инвеститорите
5 Ноември 2018 Приходи от продажби за месец октомври 2018г.
1 Ноември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
Октомври
29 Октомври 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
25 Октомври 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
23 Октомври 2018 Уведомление за разпределение на бонус акции по случай 85 годишния юбилей на “Софарма” АД
23 Октомври 2018 Среща с инвеститорите
10 Октомври 2018 Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година
5 Октомври 2018 Приходи от продажби за месец септември 2018г.
Септември
29 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
26 Септември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
25 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
20 Септември 2018 Уведомление за допусната техническа грешка
20 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
19 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Септември 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
14 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Септември 2018 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
13 Септември 2018 “Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД
13 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
12 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
11 Септември 2018 Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 14.09.2018 година
11 Септември 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Септември 2018 Приходи от продажби за месец август 2018г.
Август
22 Август 2018 Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година на клиенти на ИП „Бета Корп“ АД
3 Август 2018 Приходи от продажби за месец юли
Юли
16 Юли 2018 Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година
5 Юли 2018 Приходи от продажби за месец юни
2 Юли 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
Юни
29 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
28 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
27 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
27 Юни 2018 Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
26 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
25 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
22 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
21 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
20 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Юни 2018 Уведомление за обратно изкупени акции
15 Юни 2018 Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента
14 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Юни 2018 Приходи от продажби за месец май 2018г.
5 Юни 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
Май
15 Май 2018 Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД
9 Май 2018 Приходи от продажби за месец април 2018г.
3 Май 2018 Публикация на поканата и материалите за РОСА
2 Май 2018 Постановен отказ от Агенцията по вписванията относно преобразуването чрез вливане между „Софарма“ АД и „Унифарм“ АД
Април
11 Април 2018 Уведомление относно ОСА
5 Април 2018 Приходи от продажби за месец март 2018г.
Март
6 Март 2018 Приходи от продажби за месец февруари 2018г.
1 Март 2018 Група Софарма постигна за първи път над 1 милиард лева приходи от продажби
Февруари
23 Февруари 2018 Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г.
8 Февруари 2018 Уведомление за придобиване на собствени акции
5 Февруари 2018 Приходи от продажби за месец януари 2018г.
Януари
30 Януари 2018 2017 година беше най-добрата година за „Софарма“ АД след кризата
30 Януари 2018 Участието на ЗУПФ "Алианц България" в капитала на „Софарма“ АД падна под 5%
11 Януари 2018 Информация за нов завод на "Софарма" АД в София
9 Януари 2018 Приходи от продажби за 2017 г.
2017
Декември
21 Декември 2017 Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД
21 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
18 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
8 Декември 2017 Уведомление от „Ромфарм компани” ООД
8 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
8 Декември 2017 Корекция на уведомление за придобиване на собствени акции
7 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
6 Декември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
4 Декември 2017 Приходи от продажби за единадесетте месеца на 2017 година
Ноември
16 Ноември 2017 Виенският икономически форум награждава "Софарма" АД
16 Ноември 2017 Компания БРИЗ, дъщерна на "Софарма" АД, спечели наградата Paracelsus
6 Ноември 2017 Уведомление относно Годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД
3 Ноември 2017 Приходи от продажби за първите десет месеца на 2017 г.
Октомври
5 Октомври 2017 Информация относно Годишната среща с инвеститорите, организирана от "Софарма" АД
4 Октомври 2017 Приходи от продажби за деветте месеца на 2017 година
Септември
29 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
27 Септември 2017 Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 44н от Наредба № 13 от 22.12.2003 г.
25 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
21 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
20 Септември 2017 Уведомление
19 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
19 Септември 2017 Уведомление
18 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
15 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
14 Септември 2017 Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД
12 Септември 2017 Уведомление за взето решение за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД
12 Септември 2017 Уведомление за придобиване на собствени акции
11 Септември 2017 Notification
5 Септември 2017 Приходи от продажби към 31.08 2017г.
Август
4 Август 2017 Уведомление - приходи от продажби за първите 7 месеца от 2017г.
3 Август 2017 Уведомление за сключени сделки
2 Август 2017 Уведомление за сливането на Achieve Life Sciences, Inc. с OncoGenex Pharmaceuticals
Юли
31 Юли 2017 Уведомление
21 Юли 2017 Софарма АД придоби 75% от капитала на Аромания
17 Юли 2017 Уведомление за по-ранна дата на изплащане на дивидента
4 Юли 2017 Приходи от продажби за първото полугодие на 2017 година
Юни
21 Юни 2017 Уведомление за търговото предложение на Софарма АД към акционерите на Унифарм АД
15 Юни 2017 Уведомление за вливане на Achieve Life Sciences в OncoGenex Pharmaceuticals
12 Юни 2017 Уведомление относно изплащане на дивидента
8 Юни 2017 Уведомление за разкриване на дялово участие
5 Юни 2017 Приходи от продажби към 31.05 2017г.
2 Юни 2017 Уведомление относно вида и размера на дивидента
Май
5 Май 2017 Уведомление за актуализирана покана за ОСА 02.06.2017г.
3 Май 2017 Приходи от продажби за първите четири месеца на 2017 г.
2 Май 2017 Уведомление за допусната техническа грешка в поканата за ОСА на "Софарма" АД
Април
20 Април 2017 Извънредно Общо събрание на акционерите - 24.04.2017 година
18 Април 2017 “Софарма” АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл
6 Април 2017 Уведомление
4 Април 2017 Приходи от продажби за първото тримесечие на 2017г.
Март
9 Март 2017 Уведомление
7 Март 2017 Приходи от продажби за първите два месеца от 2017 г.
Февруари
27 Февруари 2017 Уведомление
3 Февруари 2017 Приходи от продажби за месец януари 2017 г.
Януари
9 Януари 2017 Приходи от продажби за 2016г.
6 Януари 2017 Уведомление
2016
Декември
15 Декември 2016 Уведомление за търгово предлагане
5 Декември 2016 Приходи от продажби - м. ноември
Ноември
18 Ноември 2016 Уведомление за разкриване на дялово участие
16 Ноември 2016 Уведомление за разкриване на дялово участие
11 Ноември 2016 Софарма АД е придобила общо 68% от капитала на Вета Фарма АД
4 Ноември 2016 Приходи от продажби - м. октомври
4 Ноември 2016 Уведомление за решение на СД за изкупуване на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД
Октомври
17 Октомври 2016 Публикуване на тримесечни финансови отчети и нов уеб сайт
7 Октомври 2016 Интерес за придобиване на търговско дружество
6 Октомври 2016 Доходы от продаж
5 Октомври 2016 Продажба на дял от капитал
4 Октомври 2016 Информация за собствени акции
Септември
29 Септември 2016 Информация за собствени акции
27 Септември 2016 Информация за собствени акции
20 Септември 2016 Информация за Годишна среща с инвеститорите
15 Септември 2016 Информация за собствени акции
12 Септември 2016 Разкриване на дялово участие
2 Септември 2016 Приходите от продажби
Август
18 Август 2016 Сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД
2 Август 2016 Информация за собствени акции
Юли
29 Юли 2016 Информация за собствени акции
27 Юли 2016 Изплащането на дивидента
21 Юли 2016 Информация за собствени акции
14 Юли 2016 Информация за собствени акции
4 Юли 2016 Приходите от продажби за първата половина на 2016
Юни
16 Юни 2016 Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД
6 Юни 2016 Приходите от продажби за май 2016
Май
11 Май 2016 Оповестяване на дялово участие
11 Май 2016 Приходите от продажби за април 2016
10 Май 2016 Нотификация
10 Май 2016 Оповестяване на дялово участие
2015
Септември
4 Септември 2015 Приходите от продажби за август 2015
Август
27 Август 2015 Информация за собствени акции
6 Август 2015 Информация за собствени акции
5 Август 2015 Приходите от продажби за юли 2015
5 Август 2015 Оповестяването на дялово участие
4 Август 2015 Оповестяването на дялово участие
Юли
30 Юли 2015 Информация за собствени акции
30 Юли 2015 Оповестяването на дялово участие
16 Юли 2015 Информация за собствени акции
9 Юли 2015 Резултати от търговото предлагане за акциите на Момина крепост АД
3 Юли 2015 Приходите от продажби за юни 2015
1 Юли 2015 Съобщение свързано с резултатите от търговото предложение за акциите на Момина крепост АД
Юни
19 Юни 2015 Решения на Съвета на директорите на акционерите на Софарма АД
18 Юни 2015 Информация за собствени акции
15 Юни 2015 Информация за Редовно Общо събрание на акционерите на Софарма АД
12 Юни 2015 екипът отговарящ за продуктите произведени от Софарма АД се прехвърля в Софарма Трейдинг АД
5 Юни 2015 Приходите от продажби за май 2015
Май
28 Май 2015 Информация за собствени акции
21 Май 2015 Информация за собствени акции
19 Май 2015 Капитала на дъщерното дружество Extab Corporation
15 Май 2015 Преговори за продажбата на акционерното участие
7 Май 2015 Приходите от продажби за април 2015
Април
3 Април 2015 Приходите от продажби за март 2015
2 Април 2015 Информация за собствени акции
Март
30 Март 2015 Информация за собствени акции
26 Март 2015 Информация за собствени акции
26 Март 2015 Проект на търгово предложение за закупуване на всички акции от останалите акционери на Момина крепост АД
19 Март 2015 Оповестяването на дялово участие
12 Март 2015 Информация за собствени акции
10 Март 2015 Оповестяването на дялово участие
6 Март 2015 Регистрация на увеличението на капитала
5 Март 2015 Информация за собствени акции
5 Март 2015 Приходите от продажби за февруари 2015
Февруари
26 Февруари 2015 Информация за собствени акции
26 Февруари 2015 Регистрация на преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД с търговския регистър
19 Февруари 2015 Информация за собствени акции
12 Февруари 2015 Информация за собствени акции
5 Февруари 2015 Информация за собствени акции
5 Февруари 2015 Приходите от продажби за януари 2015
Януари
29 Януари 2015 Информация за собствени акции
22 Януари 2015 Информация за собствени акции
22 Януари 2015 Огнян Донев стана вицепрезидент на Виенския икономически форум
15 Януари 2015 Информация за собствени акции
9 Януари 2015 Извънредното Общо събрание - 09 януари 2015
8 Януари 2015 Информация за собствени акции
8 Януари 2015 Приходите от продажби за декември 2014
2014
Декември
18 Декември 2014 Информация за собствени акции
12 Декември 2014 Информация за собствени акции
8 Декември 2014 Приходите от продажби за ноември 2014
4 Декември 2014 Информация за собствени акции
Ноември
27 Ноември 2014 Информация за собствени акции
20 Ноември 2014 Информация за собствени акции
13 Ноември 2014 Информация за собствени акции
10 Ноември 2014 Одобрен договор за преобразуване чрез сливане
6 Ноември 2014 Информация за собствени акции
5 Ноември 2014 Приходите от продажби за октомври 2014
Октомври
29 Октомври 2014 Информация за собствени акции
23 Октомври 2014 Информация за собствени акции
16 Октомври 2014 Информация за собствени акции
9 Октомври 2014 Информация за собствени акции
3 Октомври 2014 Приходите от продажби за септември 2014
2 Октомври 2014 Информация за собствени акции
Септември
25 Септември 2014 Информация за собствени акции
18 Септември 2014 Информация за собствени акции
11 Септември 2014 Информация за собствени акции
5 Септември 2014 Приходите от продажби за август 2014
5 Септември 2014 Изплащането на дивидента за 2013
4 Септември 2014 Информация за собствени акции
Август
28 Август 2014 Информация за собствени акции
21 Август 2014 Информация за собствени акции
14 Август 2014 Информация за собствени акции
7 Август 2014 Информация за собствени акции
5 Август 2014 Приходите от продажби за юли 2014
Юли
31 Юли 2014 Информация за собствени акции
24 Юли 2014 Информация за собствени акции
17 Юли 2014 Информация за собствени акции
10 Юли 2014 Информация за собствени акции
4 Юли 2014 Приходите от продажби за юни 2014
3 Юли 2014 Информация за собствени акции
3 Юли 2014 Информация относно споразумението за сливане
Юни
26 Юни 2014 Информация за собствени акции
20 Юни 2014 Общо събрание на акционерите
20 Юни 2014 Договор за преобразуване чрез вливане
19 Юни 2014 Информация за собствени акции
16 Юни 2014 Общо събрание на акционерите на 20.06.2014
16 Юни 2014 Вливане на ценни книжа
12 Юни 2014 Информация за собствени акции
5 Юни 2014 Приходите от продажби за май 2014
Май
9 Май 2014 Приходите от продажби за април 2014
Април
24 Април 2014 Информация за собствени акции
17 Април 2014 Информация за собствени акции
10 Април 2014 Информация за собствени акции
4 Април 2014 Приходите от продажби за март 2014
Март
27 Март 2014 Информация за собствени акции
20 Март 2014 Информация за собствени акции
13 Март 2014 Информация за собствени акции
5 Март 2014 Приходите от продажби за февруари 2014
Февруари
27 Февруари 2014 Информация за собствени акции
20 Февруари 2014 Информация за собствени акции
13 Февруари 2014 Информация за собствени акции
12 Февруари 2014 Оповестяване на дялово участие
10 Февруари 2014 Оповестяване на дялово участие
7 Февруари 2014 Оповестяване на дялово участие
6 Февруари 2014 Информация за собствени акции
5 Февруари 2014 Приходите от продажби за януари 2014
Януари
30 Януари 2014 Информация за собствени акции
23 Януари 2014 Информация за собствени акции
16 Януари 2014 Информация за собствени акции
10 Януари 2014 Приходите от продажби за декември 2013
9 Януари 2014 Информация за собствени акции
2013
Декември
19 Декември 2013 Информация за собствени акции
12 Декември 2013 Информация за собствени акции
9 Декември 2013 Прилагане на иновативни продукти в производството на ампула на Софарма АД
5 Декември 2013 Информация за собствени акции
5 Декември 2013 Приходите от продажби за ноември 2013
3 Декември 2013 Инвестиции в увеличението на капитала на Бриз (Рига, Латвия)
Ноември
28 Ноември 2013 Информация за собствени акции
21 Ноември 2013 Информация за собствени акции
14 Ноември 2013 Информация за собствени акции
14 Ноември 2013 Акции от капитала на „Хидроизомат“ АД
7 Ноември 2013 Информация за собствени акции
5 Ноември 2013 Приходите от продажби за октомври 2013
Октомври
31 Октомври 2013 Информация за собствени акции
24 Октомври 2013 Информация за собствени акции
17 Октомври 2013 Информация за собствени акции
10 Октомври 2013 Информация за собствени акции
4 Октомври 2013 Приходите от продажби за септември 2013
3 Октомври 2013 Информация за собствени акции
Септември
26 Септември 2013 Информация за собствени акции
19 Септември 2013 Информация за собствени акции
12 Септември 2013 Информация за собствени акции
10 Септември 2013 Оповестяване на дялово участие
5 Септември 2013 Информация за собствени акции
5 Септември 2013 Приходите от продажби за август 2013
Август
29 Август 2013 Информация за собствени акции
22 Август 2013 Информация за собствени акции
15 Август 2013 Информация за собствени акции
8 Август 2013 Информация за собствени акции
5 Август 2013 Приходите от продажби за юли 2013
1 Август 2013 Информация за собствени акции
1 Август 2013 Оповестяване на дялово участие
Юли
25 Юли 2013 Информация за собствени акции
18 Юли 2013 Информация за собствени акции
12 Юли 2013 Плащане на дивиденти
11 Юли 2013 Информация за собствени акции
5 Юли 2013 Приходите от продажби за юни 2013
4 Юли 2013 Информация за собствени акции
4 Юли 2013 Оповестяване на дялово участие
Юни
27 Юни 2013 Информация за собствени акции
24 Юни 2013 Общо събрание на акционерите - решения
20 Юни 2013 Информация за собствени акции
17 Юни 2013 Информация за Общо събрание на акционерите 2013
13 Юни 2013 Информация за собствени акции
6 Юни 2013 Информация за собствени акции
6 Юни 2013 Оповестяване на дялово участие
5 Юни 2013 Приходите от продажби за май 2013
Май
30 Май 2013 Информация за собствени акции
23 Май 2013 Информация за собствени акции
18 Май 2013 Информация за собствени акции
13 Май 2013 Продажба на всички акции, представляващи 85% от капитала на Екстаб корпорейшън
9 Май 2013 Информация за собствени акции
8 Май 2013 Приходите от продажби за април 2013
Април
30 Април 2013 Оповестяване на дялово участие
26 Април 2013 Резултатите за месец Април 2013
25 Април 2013 Информация за собствени акции
18 Април 2013 Информация за собствени акции
11 Април 2013 Информация за собствени акции
4 Април 2013 Предложение за търг
4 Април 2013 Информация за собствени акции
4 Април 2013 Приходите от продажби за март 2013
Март
28 Март 2013 Информация за собствени акции
21 Март 2013 Информация за собствени акции
21 Март 2013 Оповестяване на дялово участие
14 Март 2013 Информация за собствени акции
7 Март 2013 Информация за собствени акции
5 Март 2013 Приходите от продажби за Февруари 2013
Февруари
28 Февруари 2013 Информация за собствени акции
21 Февруари 2013 Информация за собствени акции
15 Февруари 2013 Оповестяване на дялово участие
14 Февруари 2013 Информация за собствени акции
7 Февруари 2013 Информация за собствени акции
5 Февруари 2013 Приходите от продажби за януари 2013
Януари
31 Януари 2013 Информация за собствени акции
24 Януари 2013 Информация за собствени акции
24 Януари 2013 Извънредно Общо събрание на акционерите
23 Януари 2013 Оповестяване на дялово участие
23 Януари 2013 Оповестяване на дялово участие
17 Януари 2013 Информация за собствени акции
10 Януари 2013 Информация за собствени акции
10 Януари 2013 Приходите от продажби за декември 2012
7 Януари 2013 Информация за собствени акции
2012
Декември
19 Декември 2012 Резултатите за месец Декември
6 Декември 2012 Информация за собствени акции
5 Декември 2012 Приходите от продажби за ноември 2012
Ноември
29 Ноември 2012 Информация за собствени акции
22 Ноември 2012 Информация за собствени акции
21 Ноември 2012 Оповестяване на дялово участие
15 Ноември 2012 Информация за собствени акции
5 Ноември 2012 Приходите от продажби за октомври 2012
2 Ноември 2012 Извънредно Общо събрание на акционерите
1 Ноември 2012 Информация за собствени акции
Октомври
31 Октомври 2012 Известяване за договор за сливане
30 Октомври 2012 Споразумение за сливането между Софарма АД и Българска роза - Севтополис АД
25 Октомври 2012 Информация за собствени акции
18 Октомври 2012 Информация за собствени акции
13 Октомври 2012 Информация за собствени акции
11 Октомври 2012 Информация за собствени акции
5 Октомври 2012 Приходите от продажби за септември 2012
4 Октомври 2012 Информация за собствени акции
Септември
27 Септември 2012 Информация за собствени акции
26 Септември 2012 Извънредно Общо събрание на акционерите
21 Септември 2012 Информация за собствени акции
21 Септември 2012 Покана и материали за Извънредно Общо събрание на акционерите
10 Септември 2012 Информация за собствени акции
4 Септември 2012 Приходите от продажби за август 2012
Август
30 Август 2012 Информация за собствени акции
23 Август 2012 Информация за собствени акции
22 Август 2012 Изплащането на дивиденти
16 Август 2012 Информация за собствени акции
8 Август 2012 Информация за собствени акции
3 Август 2012 Оповестяване на дялово участие
3 Август 2012 Приходите от продажби за юли 2012
2 Август 2012 Информация за собствени акции
Юли
26 Юли 2012 Информация за собствени акции
5 Юли 2012 Приходите от продажби за юни 2012
Юни
27 Юни 2012 Информация за собствени акции
20 Юни 2012 Общо събрание на акционерите
15 Юни 2012 Бизнес партньор на 2012
14 Юни 2012 Информация за собствени акции
6 Юни 2012 Информация за собствени акции
5 Юни 2012 Приходите от продажби за май 2012
Май
28 Май 2012 Информация за собствени акции
18 Май 2012 Годишната среща на инвеститорите - Презентация
17 Май 2012 Информация за собствени акции
9 Май 2012 Информация за собствени акции
8 Май 2012 Учредяване на дружество Софарма Украйна ООД
4 Май 2012 Приходите от продажби за април 2012
3 Май 2012 Годишна среща с инвеститорите
Април
25 Април 2012 Информация за собствени акции
19 Април 2012 Информация за собствени акции
18 Април 2012 Продажба на притежаваните на поименни акции
18 Април 2012 Оповестяване на дялово участие
11 Април 2012 Информация за собствени акции
5 Април 2012 Приходите от продажби за март 2012
Март
19 Март 2012 Корпоративна детска градина на Софарма АД
7 Март 2012 Информация за собствени акции
5 Март 2012 Приходите от продажби за Февруари 2012
1 Март 2012 Информация за собствени акции
Февруари
2 Февруари 2012 Приходите от продажби за януари 2012
2 Февруари 2012 Уведомление към полската КФН
Януари
18 Януари 2012 Информация за собствени акции
5 Януари 2012 Приходите от продажби за декември 2011